top of page

Sun, May 01

|

St. Norbert Catholic Church

Aging & Disability Resource Fair

FREE for everyone

Aging & Disability Resource Fair
Aging & Disability Resource Fair

Giờ & Địa Điểm|Time & Location

May 01, 2022, 10:00 AM – 4:00 PM

St. Norbert Catholic Church, 300 E Taft Ave, Orange, CA 92865, USA

Thông Tin | About the Event

Aging and disability resource fair:

 • Rights & benefits
 • Swags & snack
 • Opportunity drawings
 • Education
 • Health
 • Screenings

Hội chợ thông tin dành cho người cao niên & người khuyết tật:

 • Tìm hiểu quyền & lợi ích
 • Thông tin sức khỏe
 • Rút thăm may mắn
 • Kiến thức hữu ích
 • Truy tầm bệnh
 • Thức ăn nhẹ & quà

Feria de recursos sobre el envejecimiento y la discapacidad:

 • Derechos y beneficios
 • Regalos & refrigerios 
 • Oportunidad de rifas  
 • Educación
 • Salud
 • Examenes

Chia Sẻ Tin Tức | Share

bottom of page