top of page

Sun, Oct 30

|

Orange

Chích Ngừa COVID-19 | COVID-19 Vaccine Clinic

Booster shots are now available for everyone aged 5+. Click Register to learn more about eligibility!

Chích Ngừa COVID-19 | COVID-19 Vaccine Clinic
Chích Ngừa COVID-19 | COVID-19 Vaccine Clinic

Giờ & Địa Điểm|Time & Location

Oct 30, 2022, 10:00 AM – 4:00 PM PDT

Orange, 300 E Taft Ave, Orange, CA 92865, USA

Thông Tin | About the Event

Kính mời quý vị đến chích ngừa  COVID-19 tại nhà thờ St. Norbert (Orange), từ 10:00am - 4:00pm. Nếu quý vị cần hỗ trợ tìm nơi chích ngừa trong tuần và gần nhà, vui lòng liên lạc 714-751-5805.

Come get your COVID-19 vaccine at St. Polycarp Catholic Church (Orange) from 10:00am - 4:00pm. If you need help getting the vaccine during the week at a place close to your home, please contact us at 714-751-5805.

Chia Sẻ Tin Tức | Share

bottom of page