top of page

Sun, Feb 13

|

St. Polycarp Catholic Church

Chích Ngừa Cúm Flu và COVID-19 | Flu and COVID-19 Vaccine Clinic

Booster shots are now available for those who got Pfizer, Moderna, or Johnson & Johnson. Click Register to learn more about eligibility!

Registration is closed. Walk-ins are welcome. Please come on Saturday.
1/8/2022, 9:30am - 11:00am
Chích Ngừa Cúm Flu và COVID-19 | Flu and COVID-19 Vaccine Clinic
Chích Ngừa Cúm Flu và COVID-19 | Flu and COVID-19 Vaccine Clinic

Giờ & Địa Điểm|Time & Location

Feb 13, 2022, 10:00 AM – 12:00 PM PST

St. Polycarp Catholic Church, 8100 Chapman Ave, Stanton, CA 90680, USA

Thông Tin | About the Event

Kính mời quý vị đến chích ngừa cúm flu và COVID-19 tại nhà thờ St. Polycarp (Stanton), từ 10:00am - 12:00pm. Nếu quý vị cần hỗ trợ tìm nơi chích ngừa trong tuần và gần nhà, vui lòng liên lạc 714-751-5805.

Come get your flu shot and/or COVID-19 vaccine at St. Polycarp Catholic Church (Stanton) from 10:00am - 12:00pm. If you need help getting the vaccine during the week at a place close to your home, please contact us at 714-751-5805.

Chia Sẻ Tin Tức | Share

bottom of page