top of page

Sun, May 21

|

St. Justin Martyr Catholic Church

Chụp Hình Quang Tuyến Vú MIỄN PHÍ - FREE Mammogram Screening

Mamografía Gratuita

Registration is Closed
See other events
Chụp Hình Quang Tuyến Vú MIỄN PHÍ - FREE Mammogram Screening
Chụp Hình Quang Tuyến Vú MIỄN PHÍ - FREE Mammogram Screening

Giờ & Địa Điểm|Time & Location

May 21, 2023, 8:30 AM – 5:00 PM

St. Justin Martyr Catholic Church, 2050 West Ball Road, Anaheim, CA 92804

Thông Tin | About the Event

Quý vị có hội đủ điều kiện hay không? Phụ nữ 40 TUỔI TRỞ LÊN vui lòng gọi 714.751.5805 hoặc điền thông tin qua nút ghi danh bên dưới để được tư vấn.

1 trong 8 phụ nữ sẽ có ung thư vú trong đời. Dành ra 15 phút truy tầm bệnh có thể cứu mạng sống của quý vị.

ARE YOU ELIGIBLE? Women 40+ YEAR-OLDS please call 714.751.5805 or fill out the form at the link below for assistance.

1 in 8 women will get breast cancer during her life. 15 minutes for a screening could save your life.

¿ERES ELEGIBLE? Mujeres MAYORES DE 40 AÑOS por favor llame al 714.751.5805 o llene el formulario en el siguiente enlace para obtener ayuda.

1 de cada 8 mujeres tendrá cáncer de mama durante su vida. 15 minutos para una evaluación podrían salvarle la vida.

Chia Sẻ Tin Tức | Share

bottom of page