top of page

Sat, Sep 26

|

VACF's Page on Komen Website

Đi Bộ Online Cùng Hội Ung Thư Việt Mỹ | Join The Virtual Walk With VACF

Registration is Closed
See other events
Đi Bộ Online Cùng Hội Ung Thư Việt Mỹ | Join The Virtual Walk With VACF
Đi Bộ Online Cùng Hội Ung Thư Việt Mỹ | Join The Virtual Walk With VACF

Giờ & Địa Điểm|Time & Location

Sep 26, 2020, 12:00 AM

VACF's Page on Komen Website

Thông Tin | About the Event

Cùng VACF tham gia buổi đi bộ online miễn phí More Than Pink Walk để ủng hộ tổ chức Susan G. Komen. Sứ mệnh của tổ chức Susan G. Komen là một thế giới không còn ung thư vú.

Chia Sẻ Tin Tức | Share

bottom of page