top of page

Tue, Jan 11

|

VACF

Dịch Vụ Nha Khoa Cho Quý Vị Có Medi-Cal | Dental Clinic for Medi-Cal Patients

Ghi danh đã đóng. | Registration is closed.
See other events
Dịch Vụ Nha Khoa Cho Quý Vị Có Medi-Cal | Dental Clinic for Medi-Cal Patients
Dịch Vụ Nha Khoa Cho Quý Vị Có Medi-Cal | Dental Clinic for Medi-Cal Patients

Giờ & Địa Điểm|Time & Location

Jan 11, 2022, 9:45 AM – 3:00 PM

VACF, 17150 Newhope St #201-203, Fountain Valley, CA 92708, USA

Thông Tin | About the Event

Hội Ung Thư Việt Mỹ và KCS Health Center sẽ tổ chức Dịch Vụ Nha Khoa Cho Quý Vị Có Medi-Cal. Số chỗ rất giới hạn, quý vị vui lòng ghi danh sớm! Lưu ý: dịch vụ này chỉ dành cho quý vị nào có Medi-Cal.

VACF and KCS Health Center will be hosting a dental clinic for patients with Medi-Cal ONLY. Spots are limited so please sign up soon!

Chia Sẻ Tin Tức | Share

bottom of page