top of page

Tue, May 17

|

Fountain Valley

Dịch Vụ Nha Khoa Cho Quý Vị Có MEDI-CAL | Dental Clinic for MEDI-CAL Patients

Hội Ung Thư Việt Mỹ và KCS Health Center sẽ tổ chức Dịch Vụ Nha Khoa Cho Quý Vị Có Medi-Cal. Số chỗ rất giới hạn, quý vị vui lòng ghi danh sớm! Lưu ý: dịch vụ này chỉ dành cho quý vị nào có Medi-Cal. VACF and KCS Health Center will be hosting a dental clinic for patients with Medi-Cal ONLY. Spots a

Registration is closed
See other events
Dịch Vụ Nha Khoa  Cho Quý Vị Có MEDI-CAL | Dental Clinic for MEDI-CAL Patients
Dịch Vụ Nha Khoa  Cho Quý Vị Có MEDI-CAL | Dental Clinic for MEDI-CAL Patients

Giờ & Địa Điểm|Time & Location

May 17, 2022, 9:30 AM – 3:00 PM

Fountain Valley, 17150 Newhope St, Fountain Valley, CA 92708, USA

Thông Tin | About the Event

Hội Ung Thư Việt Mỹ và KCS Health Center sẽ tổ chức Dịch Vụ Nha Khoa Cho Quý Vị Có Medi-Cal. Số chỗ rất giới hạn, quý vị vui lòng ghi danh sớm! Lưu ý: dịch vụ này chỉ dành cho quý vị nào có Medi-Cal.

VACF and KCS Health Center will be hosting a dental clinic for patients with Medi-Cal ONLY. Spots are limited so please sign up soon!

Chia Sẻ Tin Tức | Share

bottom of page