top of page

Sat, Jun 27

|

Vietnamese American Cancer Foundation

Food Distribution (June 27)

Thứ Bảy ngày 27 tháng 6 sắp đến, Hội Ung Thư Việt Mỹ VACF có chương trình trợ giúp thực phẩm khẩn cấp.

Registration is Closed
See other events
Food Distribution (June 27)
Food Distribution (June 27)

Giờ & Địa Điểm|Time & Location

Jun 27, 2020, 10:00 AM – 3:00 PM

Vietnamese American Cancer Foundation, 17150 Newhope St #203, Fountain Valley, CA 92708, USA

Thông Tin | About the Event

Thứ Bảy ngày 27 tháng 6 sắp đến, Hội Ung Thư Việt Mỹ VACF có chương trình trợ giúp thực phẩm khẩn cấp. VACF bắt đầu nhận ghi danh từ THỨ HAI (22 tháng 6) đến THỨ SÁU (26 tháng 6). Quý vị có thể ghi danh bằng những cách sau: - Điền thông tin qua trang mạng: https://tinyurl.com/ycvxjorf - Nhắn tin cho Hội Ung Thư Việt Mỹ trên Facebook - Email: info@vacf.org - Gọi cho VACF tại số 714.751.5805 và bấm số 3, để lại tên, số điện thoại và địa chỉ SỐ LƯỢNG CÓ HẠN VÀ CHỈ PHÁT THEO GIỜ HẸN. --------------- On Saturday 06/27, VACF will be providing emergency food assistance to anyone in need. We will start taking registration from MONDAY (6/22) to FRIDAY (06/26). Please register through one of the options below: - Visit this link and fill out the required information: https://tinyurl.com/ycvxjorf - Message VACF on Facebook - Email: info@vacf.org - Call us at 714.751.5805 and press 3 to leave your name, phone number and address LIMITED QUANTITY AND BY APPOINTMENTS ONLY.

Chia Sẻ Tin Tức | Share

bottom of page