top of page

Sun, Oct 30

|

Orange

Ghi Danh CalFresh | Enroll in CalFresh in-person

Get help with your food budget, so you can buy healthy food!

Ghi Danh CalFresh | Enroll in CalFresh in-person
Ghi Danh CalFresh | Enroll in CalFresh in-person

Giờ & Địa Điểm|Time & Location

Oct 30, 2022, 10:00 AM – 5:00 PM PDT

Orange, 300 E Taft Ave, Orange, CA 92865, USA

Thông Tin | About the Event

Chương trình CalFresh có thể giúp quý vị có thêm tiền mua thực phẩm bổ dưỡng - tối đa $250 cho một người và tối đa $835 cho một gia đình 4 người. Nếu quý vị cần giúp đỡ ghi danh cho chương trình, hãy ghé nhà thờ St. Norbert vào Chủ Nhật, 30 tháng 10, 2022, 10am - 5pm.

CalFresh can help you stretch your food budget, so you can buy healthy food - up to $250 for individuals and up to $835 for a family of four. Stop by St. Nobert Catholic Church on Sunday, 10/30/2022, 10am - 5pm to get help enrolling!

Chia Sẻ Tin Tức | Share

bottom of page