top of page

Sun, Oct 11

|

Concorde Career College - Garden Grove

Hội Chợ Y Tế Miễn Phí VPASC 2020 - Oct 11

Tham gia Hội Chợ Y Tế VPASC - Oct 11

Chương trình đã đóng. The registration is closed
Thăm Website. Visit Website.
Hội Chợ Y Tế Miễn Phí VPASC 2020 - Oct 11
Hội Chợ Y Tế Miễn Phí VPASC 2020 - Oct 11

Giờ & Địa Điểm|Time & Location

Oct 11, 2020, 9:00 AM – 12:00 PM

Concorde Career College - Garden Grove, 12951 S Euclid St, Garden Grove, CA 92840, USA

Thông Tin | About the Event

Tham gia Hội Chợ Y Tế VPASC 

Chia Sẻ Tin Tức | Share

bottom of page