Sun, Oct 11 | Concorde Career College - Garden Grove

Hội Chợ Y Tế VPASC

Tham gia Hội Chợ Y Tế VPASC
Chương trình đã đóng
Hội Chợ Y Tế VPASC

Giờ & Địa Điểm|Time & Location

Oct 11, 2020, 9:00 AM – 12:00 PM
Concorde Career College - Garden Grove, 12951 S Euclid St, Garden Grove, CA 92840, USA

Thông Tin | About the Event

Tham gia Hội Chợ Y Tế VPASC 

Chương trình đã đóng

Chia Sẻ Tin Tức | Share