top of page

Fri, Dec 03

|

Zoom (điện thoại, máy tính bảng, vi tính)

Lớp Chia Sẻ Thông Tin: Hiểu Thêm Về Bảo Hiểm Sức Khỏe Covered California

Workshop in Vietnamese: Health Insurance - Covered California

Thuyết trình đã đóng.
Tham Gia Hoạt Động Khác
Lớp Chia Sẻ Thông Tin:  Hiểu Thêm Về Bảo Hiểm Sức Khỏe Covered California
Lớp Chia Sẻ Thông Tin:  Hiểu Thêm Về Bảo Hiểm Sức Khỏe Covered California

Giờ & Địa Điểm|Time & Location

Dec 03, 2021, 3:00 PM – 5:00 PM

Zoom (điện thoại, máy tính bảng, vi tính)

Thông Tin | About the Event

Kính mời quý vị cùng tham dự buổi chia sẻ thông tin qua Zoom về Bảo Hiểm Sức Khỏe để được giải đáp thắc mắc về:

  • Chương Trình Covered California
  • Cách lựa chọn một chương trình bảo hiểm sức khỏe phù hợp
  • Cách ghi danh vào một chương trình bảo hiểm sức khỏe qua Covered California
  • Covered California hỗ trợ tài chính cho các khách hàng như thế nào

Please join us via Zoom in the upcoming workshop on Health Insurance to get your questions answered on:

  • Covered California
  • How to select a health insurance plan that suits your needs
  • How to sign up for a health insurance plan through Covered
  • How Covered California provides financial helps to its consumers

Chia Sẻ Tin Tức | Share

bottom of page