top of page

Wed, Mar 09

|

Zoom

Project ALERT Leadership Classes | Lớp học Project ALERT

Mời bạn cùng tham gia! Please join us!

To register, click the button Upcoming Date or the link in the description.
Go to Event Calendar
Project ALERT Leadership Classes | Lớp học Project ALERT
Project ALERT Leadership Classes | Lớp học Project ALERT

Giờ & Địa Điểm|Time & Location

Mar 09, 2022, 4:00 PM – 11:59 PM PST

Zoom

Thông Tin | About the Event

Click here to register: Project Alert

Mời các bạn học sinh trung học và phổ thông đang sống tại thành phố Santa Ana cùng tham dự lớp học Project ALERT để tìm hiểu thêm về các chất kích thích và làm cách nào để giúp cộng đồng của chúng ta. Bạn sẽ nhận được một phần quà là thẻ quà tặng trị giá $100.

Lớp Học Project ALERT

Lớp bắt đầu ngày 9 tháng 3, 2022

Lớp kết thúc ngày 4 tháng 5, 2022

Thời gian: Thứ Tư hàng tuần, từ 4:00 P.M. - 5:30 P.M.

------------

Please join us in the Project ALERT Leadership Classes if you currently live in Santa Ana, are a youth of color, and are in middle school or high school to discuss more about what we can do to help prevent substance use disorder. You will receive a $100 gift card for your participation.

Project ALERT Leadership Classes

Begins: March 9th, 2022

Ends: May 4th, 2022

Time: Every Wednesday from 4:00 P.M. - 5:30 P.M.

Chia Sẻ Tin Tức | Share

bottom of page