top of page

Time is TBD

|

Location is TBD

THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH CARE - NHẬN NGAY $10

THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH CARE - NHẬN NGAY $10
THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH CARE - NHẬN NGAY $10

Giờ & Địa Điểm|Time & Location

Time is TBD

Location is TBD

Thông Tin | About the Event

*Điều Kiện Ghi Danh:

- Là người châu Á, Mỹ gốc châu Á và/hoặc vùng đảo Thái Bình Dương

- Từ 18 tuổi trở lên

- Có thể nói và đọc tiếng Anh, Quan Thoại, Quảng Đông, Việt, hoặc Hàn

- Sẵn lòng tham gia vào những đề án nghiên cứu trong tương lai

** Không giới hạn số lượng ghi danh trong cùng một gia đình hoặc một địa chỉ

Chia Sẻ Tin Tức | Share

bottom of page