top of page

Fri, Nov 18

|

Zoom (điện thoại, máy tính bảng, vi tính)

Thuyết Trình: Bảo Hiểm Sức Khỏe

Webinar in Vietnamese: Health Insurance

Thuyết trình đã đóng.
Tham Gia Hoạt Động Khác
Thuyết Trình: Bảo Hiểm Sức Khỏe
Thuyết Trình: Bảo Hiểm Sức Khỏe

Giờ & Địa Điểm|Time & Location

Nov 18, 2022, 4:00 PM – 6:00 PM

Zoom (điện thoại, máy tính bảng, vi tính)

Thông Tin | About the Event

Kính mời quý vị cùng tham dự để tìm hiểu thêm về Medicare, Medi-Cal, Covered California, và các loại bảo hiểm sức khỏe khác.

Please join VACF to learn more about Medicare, Medi-Cal, Covered California, and other health insurance options.

Chia Sẻ Tin Tức | Share

bottom of page