top of page

Fri, Apr 28

|

Zoom (điện thoại, máy tính bảng, vi tính)

Thuyết Trình: Bệnh Lao Phổi

Webinar in Vietnamese: Tuberculosis

Thuyết trình đã đóng.
Tham Gia Hoạt Động Khác
Thuyết Trình: Bệnh Lao Phổi
Thuyết Trình: Bệnh Lao Phổi

Giờ & Địa Điểm|Time & Location

Apr 28, 4:00 PM – 6:00 PM

Zoom (điện thoại, máy tính bảng, vi tính)

Thông Tin | About the Event

Kính mời quý vị cùng tìm hiểu về bệnh lao phổi và ảnh hưởng của bệnh trong cộng đồng. 

Thuyết trình viên: Hoang Le, MD

--

Please join us to learn more about tuberculosis and its impact in the community. 

Speaker: Hoang Le, MD

Chia Sẻ Tin Tức | Share

bottom of page