top of page

Fri, Aug 20

|

Zoom (điện thoại, máy tính bảng, vi tính)

Thuyết Trình - Bệnh Lao Phổi Với Bác Sĩ Hoàng Lê, MD

Tuberculosis Webinar with Dr. Hoang Le, MD

Thuyết trình đã đóng
Tham Gia Hoạt Động Khác
Thuyết Trình - Bệnh Lao Phổi Với Bác Sĩ Hoàng Lê, MD
Thuyết Trình - Bệnh Lao Phổi Với Bác Sĩ Hoàng Lê, MD

Giờ & Địa Điểm|Time & Location

Aug 20, 2021, 4:00 PM – 6:00 PM PDT

Zoom (điện thoại, máy tính bảng, vi tính)

Chia Sẻ Tin Tức | Share

bottom of page
<