top of page

Fri, Feb 23

|

Zoom (điện thoại, máy tính bảng, vi tính)

Thuyết Trình: Các Lựa Chọn Nghỉ Ngơi Dành Cho Người Chăm Sóc

Webinar in Vietnamese: Respite Options

Thuyết trình đã đóng.
Tham Gia Hoạt Động Khác
Thuyết Trình: Các Lựa Chọn Nghỉ Ngơi Dành Cho Người Chăm Sóc
Thuyết Trình: Các Lựa Chọn Nghỉ Ngơi Dành Cho Người Chăm Sóc

Giờ & Địa Điểm|Time & Location

Feb 23, 2024, 4:00 PM – 6:00 PM

Zoom (điện thoại, máy tính bảng, vi tính)

Thông Tin | About the Event

Kính mời quý vị cùng tham dự để tìm hiểu thêm về chương trình Medi-Cal mới từ Kaiser.

Thuyết trình viên: Pauline Lê, MSW, Family Consultant Caregiver Resource Center OC

--

Please join us to learn more about the new Medi-Cal plan from Kaiser.

Speaker: Pauline Le, MSW, Family Consultant Caregiver Resource Center OC

Chia Sẻ Tin Tức | Share

bottom of page