top of page

Fri, Mar 31

|

Zoom (điện thoại, máy tính bảng, vi tính)

Thuyết Trình: Chương Trình Thu Hồi Tài Sản Từ Medi-Cal

Webinar in Vietnamese: Medi-Cal's Estate Recovery Program

Thuyết trình đã đóng.
Tham Gia Hoạt Động Khác
Thuyết Trình: Chương Trình Thu Hồi Tài Sản Từ Medi-Cal
Thuyết Trình: Chương Trình Thu Hồi Tài Sản Từ Medi-Cal

Giờ & Địa Điểm|Time & Location

Mar 31, 4:00 PM – 6:00 PM

Zoom (điện thoại, máy tính bảng, vi tính)

Thông Tin | About the Event

Kính mời quý vị cùng tìm hiểu chương trình Thu Hồi Tài Sản và những thay đổi mới từ Medi-Cal và Medicare. 

Thuyết trình viên: Michelle Le (Community Legal Aid SoCal)

--

Please join us to learn more about the Medi-Cal Estate Recovery Program and new changes with Medicare & Medi-Cal.

Speaker: Michelle Le (Community Legal Aid SoCal)

Chia Sẻ Tin Tức | Share

bottom of page