Fri, Sep 11 | Zoom (điện thoại, máy tính bảng, vi tính)

Thuyết trình COVID-19

Hiểu Thêm Về COVID-19 và nhận quà đặc biệt
Thuyết trình về Covid-19 đã đóng
Thuyết trình COVID-19

Giờ & Địa Điểm|Time & Location

Sep 11, 2020, 10:00 AM – 12:00 PM
Zoom (điện thoại, máy tính bảng, vi tính)

Thông Tin | About the Event

Thuyết trình Hiểu Thêm Về COVID-19 với Hội Ung Thư Việt Mỹ

Nhận quà đặc biệt khi tham gia.

- Cách tham gia: qua Zoom, gọi video online với điện thoại, máy tính bảng, máy vi tính.

- Nếu quý vị không có email, xin gọi cho Hội tại số 714.751.5805

Thuyết trình về Covid-19 đã đóng

Chia Sẻ Tin Tức | Share