Fri, Jan 15 | Zoom (điện thoại, máy tính bảng, vi tính)

Thuyết trình COVID-19 Với Bác Sĩ Hoàng Lê

Thuyết trình về Covid-19 đã đóng
Thuyết trình COVID-19 Với Bác Sĩ Hoàng Lê

Giờ & Địa Điểm|Time & Location

Jan 15, 4:00 PM – 6:00 PM
Zoom (điện thoại, máy tính bảng, vi tính)

Thông Tin | About the Event

Thuyết trình COVID-19 Với Bác Sĩ Hoàng Lê

- Cách tham gia: qua Zoom, gọi video online với điện thoại, máy tính bảng, máy vi tính.

- Nếu quý vị không có email, xin gọi cho Hội tại số 714.751.5805

Thuyết trình về Covid-19 đã đóng

Chia Sẻ Tin Tức | Share