top of page

Fri, Apr 29

|

Zoom (điện thoại, máy tính bảng, vi tính)

Thuyết Trình: Những thay đổi mới trong chương trình Medi-Cal

Webinar in Vietnamese: New Changes in the Medi-Cal Program

Thuyết Trình: Những thay đổi mới trong chương trình Medi-Cal
Thuyết Trình: Những thay đổi mới trong chương trình Medi-Cal

Giờ & Địa Điểm|Time & Location

Apr 29, 2022, 4:00 PM – 6:00 PM PDT

Zoom (điện thoại, máy tính bảng, vi tính)

Thông Tin | About the Event

Kính mời quý vị cùng tham dự để tìm hiểu thêm về những thay đổi mới của chương trình bảo hiểm

sức khỏe Medi-Cal.

Please join us in the upcoming webinar to learn more about new changes in the Medi-Cal program.

------

Thuyết trình viên/Guest speakers:

  • Michelle Le - Paralegal, Health Consumer Action Center
  • Laura Luu - Supervising Attorney, Senior Unit
  • Mahsa Maleki - Senior Attorney, Immigration Unit

Chia Sẻ Tin Tức | Share

bottom of page