top of page

Fri, Jun 24

|

Zoom (điện thoại, máy tính bảng, vi tính)

Thuyết Trình: Tìm hiểu và cách ứng phó với những hành vi khi chăm sóc người bệnh trí nhớ suy giảm (dementia)

Webinar in Vietnamese: Understanding and Responding to Dementia-Related Behavior

Thuyết trình đã đóng.
Tham Gia Hoạt Động Khác
Thuyết Trình: Tìm hiểu và cách ứng phó với những hành vi khi chăm sóc người bệnh trí nhớ suy giảm (dementia)
Thuyết Trình: Tìm hiểu và cách ứng phó với những hành vi khi chăm sóc người bệnh trí nhớ suy giảm (dementia)

Giờ & Địa Điểm|Time & Location

Jun 24, 2022, 4:00 PM – 6:00 PM

Zoom (điện thoại, máy tính bảng, vi tính)

Thông Tin | About the Event

Thuyết trình viên / Guest speaker: Pauline Line, M.S.W.

Tìm hiểu nguyên nhân hay gây ra các hành vi liên quan đến chứng sa sút trí tuệ và cách can thiệp hiệu quả.

Learn about some of the common triggers for behaviors associated with dementia, how to assess the person’s needs, and how to intervene effectively.

Chia Sẻ Tin Tức | Share

bottom of page