top of page

Fri, Oct 22

|

Zoom (điện thoại, máy tính bảng, vi tính)

Thuyết Trình Về Viêm Gan B, C và Ung Thư Gan

Hepatitis B, C & Liver Cancer Webinar with Dr. Thaivan Nguyen, MD

Thuyết trình đã đóng.
Tham Gia Hoạt Động Khác
Thuyết Trình Về Viêm Gan B, C và Ung Thư Gan
Thuyết Trình Về Viêm Gan B, C và Ung Thư Gan

Giờ & Địa Điểm|Time & Location

Oct 22, 2021, 4:00 PM – 6:00 PM

Zoom (điện thoại, máy tính bảng, vi tính)

Chia Sẻ Tin Tức | Share

bottom of page