top of page

Sat, Oct 14

|

Vietnamese American Cancer Foundation

Healthy Mind, Healthy Body

Shop for food, play games, get vaccinated, and more!

Healthy Mind, Healthy Body
Healthy Mind, Healthy Body

Giờ & Địa Điểm|Time & Location

2 more dates

Oct 14, 10:00 AM – 2:00 PM

Vietnamese American Cancer Foundation, 17150 Newhope St #203, Fountain Valley, CA 92708, USA

Thông Tin | About the Event

Đây không phải là chương trình phát thực phẩm drive-through. Quý vị vui lòng mang theo xe và/hoặc giỏ đi chợ.

Chia Sẻ Tin Tức | Share

bottom of page