top of page

Sat, Apr 08

|

Vietnamese American Cancer Foundation

Trợ Giúp Thực Phẩm | Food Distribution | Asistencia de Alimentos

Trợ Giúp Thực Phẩm | Food Distribution | Asistencia de Alimentos
Trợ Giúp Thực Phẩm | Food Distribution | Asistencia de Alimentos

Giờ & Địa Điểm|Time & Location

6 more dates

Apr 08, 2023, 10:00 AM – 12:00 PM

Vietnamese American Cancer Foundation, 17150 Newhope St #203, Fountain Valley, CA 92708, USA

Thông Tin | About the Event

MANG THEO ID CÓ HÌNH, còn hạn. Số lượng có hạn và ưu tiên phát theo hẹn.  Liên lạc trước sẽ được phát trước. Thực phẩm thay đổi  theo THÁNG.

VALID PHOTO ID required. Limited quantity and appointments preferred.   First come, first serve. ITEMS MAY VARY.

Identificación con foto válida es Requerida. Cantidades limitadas y se prefiere citas. Se le sirve en orden de llegada. Los artículos pueden VARIAR.

Chia Sẻ Tin Tức | Share

bottom of page