Sat, Oct 10 | Vietnamese American Cancer Foundation

Trợ Giúp Thực Phẩm - Food Distribution | Saturday, Oct 10

Thứ Bảy ngày 10 tháng 10 sắp đến, Hội Ung Thư Việt Mỹ VACF có chương trình trợ giúp thực phẩm khẩn cấp.
Registration is Closed
Trợ Giúp Thực Phẩm - Food Distribution | Saturday, Oct 10

Giờ & Địa Điểm|Time & Location

Oct 10, 2020, 9:00 AM – 1:00 PM
Vietnamese American Cancer Foundation, 17150 Newhope St #203, Fountain Valley, CA 92708, USA

Thông Tin | About the Event

Thứ Bảy ngày 10 tháng 10 sắp đến, Hội Ung Thư Việt Mỹ VACF có chương trình trợ giúp thực phẩm khẩn cấp. 

Quý vị có thể ghi danh bằng những cách sau: 

- Điền thông tin qua trang mạng: https://www.vacf.org/event-details/food-distribution-oct-10/form

- Nhắn tin cho Hội Ung Thư Việt Mỹ trên Facebook 

- Email: info@vacf.org 

- Gọi cho VACF tại số 714.751.5805 và bấm số 7, để lại tên, số điện thoại và địa chỉ SỐ LƯỢNG CÓ HẠN VÀ CHỈ PHÁT THEO GIỜ HẸN.

Yêu cầu bắt buộc:

- Đặt thẻ ID (có hình) ở kiếng trước của xe

- Đến đúng giờ hẹn

- Nếu không khỏe, vui lòng ở nhà

- Ngồi trong xe

- Đóng cửa sổ xe và chỉ kéo xuống khi được yêu cầu

- Cốp xe phải để trống

LIMITED QUANTITY AND BY APPOINTMENTS ONLY.

Registration is Closed

Chia Sẻ Tin Tức | Share