Sat, Oct 24 | Vietnamese American Cancer Foundation

Trợ Giúp Thực Phẩm - Food Distribution | Saturday, Oct 24

Thứ Sáu ngày 23 tháng 10 sắp đến, Hội Ung Thư Việt Mỹ VACF có chương trình trợ giúp thực phẩm khẩn cấp.
Registration is Closed
Trợ Giúp Thực Phẩm - Food Distribution | Saturday, Oct 24

Giờ & Địa Điểm|Time & Location

Oct 24, 2020, 10:00 AM – 3:00 PM
Vietnamese American Cancer Foundation, 17150 Newhope St #203, Fountain Valley, CA 92708, USA
Registration is Closed

Chia Sẻ Tin Tức | Share