Sun, Oct 04 | MemorialCare Orange Coast Medical Center

Truy Tầm Ung Thư Ruột Già - Oct 4, 2020

Chích Ngừa Cúm Miễn Phí với Hội Ung Thư Việt Mỹ (VACF)
Chương trình đã đóng
Truy Tầm Ung Thư Ruột Già - Oct 4, 2020

Giờ & Địa Điểm|Time & Location

Oct 04, 2020, 9:00 AM – 12:00 PM
MemorialCare Orange Coast Medical Center, 18111 Brookhurst St, Fountain Valley, CA 92708, USA

Thông Tin | About the Event

Chích Ngừa Cúm Miễn Phí với Hội Ung Thư Việt Mỹ (VACF)

Chương trình đã đóng

Chia Sẻ Tin Tức | Share