top of page

Time is TBD

|

Location is TBD

Xét Nghiệm Bệnh Lao

Ghi danh vào danh sách chờ Xét nghiệm bệnh lao

Xét Nghiệm Bệnh Lao
Xét Nghiệm Bệnh Lao

Giờ & Địa Điểm|Time & Location

Time is TBD

Location is TBD

Thông Tin | About the Event

Get free tuberculosis (TB) screening with VACF. Please contact the Vietnamese American Cancer Foundation at 714.751.5805 ext. 1003 or HaileyH.Do@vacf.org for more information. 

Xét nghiệm bệnh lao miễn phí cùng Hội Ung Thư Việt Mỹ. Quý vị vui lòng liên lạc với hội tại 714.751.5805 ext. 1003 hoặc gửi email đến HaileyH.Do@vacf.org để biết thêm chi tiết.

Chia Sẻ Tin Tức | Share

bottom of page