Bảng Câu Hỏi Sau Thuyết Trình Về COVID-19
Tiêm chủng đầy đủ nghĩa là gì? Chọn tất cả các lựa chọn quý vị cho là đúng.
Những người hút thuốc lá nhiều hoặc lâu năm dễ bị bệnh COVID-19 nặng hơn:
Vape (thuốc lá điện tử) cũng có thể gây nghiện như thuốc lá thông thường:
Hút thuốc lá có thể gây ra đột quỵ, bệnh tim, ung thư phổi:
Những cách nào sau đây giúp duy trì cơ thể khỏe mạnh? Xin chọn tất cả những cách quý vị thấy phù hợp:
Quý vị có đã chích ngừa Covid-19 chưa?