Hội Ung Thư Việt Mỹ VACF tiếp thêm hy vọng cho bệnh nhân ung thưNgày 1 tháng 2 năm 2020, Hội Ung Thư Việt Mỹ (VACF) đã tổ chức buổi tiệc mừng xuân cho những vị khách mời đặc biệt. Họ là các bệnh nhân đang điều trị hoặc đã khỏi bệnh ung thư. Ban tổ chức hi vọng buổi tiệc như là một món ăn tinh thần cho các vị khách mời đang chiến đấu với căn bệnh ung thư.


Liên lạc với Hội Ung Thư Việt Mỹ qua phone: 714-751-5805, email:info@vacf.org hoặc đặt lịch hẹn tại địa chỉ 17150 Newhope Street, #203, Fountain Valley, CA 92708  

Source: sbtn.tv (Tiến Trung)

STAY CONNECTED

Get updates on our fight against cancer.

VIETNAMESE AMERICAN CANCER FOUNDATION

Email: info@vacf.org

Phone: 714.751.5805

17150 Newhope Street, #203

Fountain Valley, CA 92708

QUICK LINKS

  • Facebook
  • YouTube

Vietnamese American Cancer Foundation is a 501 (c)(3) nonprofit organization. Privacy Policy

© 2023 by VACF.org