top of page

Hội Ung Thư Việt Mỹ Kính Mời Quý Đồng Hương Cùng Tham Gia Sinh Hoạt

Hội Ung Thư Việt Mỹ kính mời quý đồng hương cùng tham gia các sinh hoạt sắp tới:

1. Thuyết trình qua Zoom: Sự Lừa Gạt Về Sản Phẩm Sức Khỏe cùng Ông Viên Lê, đến từ Cơ Quan Quản Lý Thực Phẩm và Dược Phẩm vào Thứ Sáu, 25 tháng 2, 2022, 4.00PM – 6.00PM. Quý vị sẽ có dịp tìm hiểu thêm về các sản phẩm được quảng cáo là có hiệu quả phòng ngừa, điều trị, hoặc chữa khỏi bệnh. Khi tham dự, quý vị cũng sẽ nhận được một phần quà đặc biệt từ Hội Ung Thư Việt Mỹ. Nếu quý vị cần được hướng dẫn sử dụng chương trình gọi video Zoom, vui lòng liên lạc với Hội Ung Thư Việt Mỹ. Quý vị vui lòng ghi danh cho buổi thuyết trình tại: https://tinyurl.com/healthfraud2252. Chích ngừa COVID-19 vào Thứ Bảy, 26 tháng 2, 2022, 9.30AM – 11.00AM tại văn phòng Hội Ung Thư Việt Mỹ. Địa chỉ là 17150 Newhope Street, Suite 203, Fountain Valley, CA 92708. Quý vị có thể ghi danh trước để tránh chờ đợi lâu tại https://tinyurl.com/vax0226 hoặc walk-in vào hôm đó.
3. Để biết thêm chi tiết hoặc được trợ giúp thêm, quý vị vui lòng liên lạc 714-751-5805, gửi email đến info@vacf.org, hoặc vào trang mạng www.vacf.org.Comments


bottom of page