Phóng sự: Chương trình phát thực phẩm của Hội Ung Thư Việt Mỹ


Hội Ung Thư Việt Mỹ tổ chức buổi phát thực phẩm cho đồng hương vào ngày 13/6/2020 (Hồn Việt TV)