TOY JOY DISTRIBUTION - QUÀ GIÁNG SINH CHO BÉ
WEDNESDAY, DECEMBER 23, 2020
10:00 AM - 12:00 PM

Lưu ý:

- Chương trình Quà Tặng Giáng Sinh Cho Bé chỉ dành cho các gia đình có con dưới 15 tuổi

- Mỗi gia đình chỉ ghi danh 1 lần cho tất cả các bé trong nhà.

- Số lượng có hạn và quà có thể khác nhau

- Mọi thắc mắc xin gọi số 714.751.5805

Notes:

- This toy distribution program is for families with kids under 15 only.

- One registration for all kids in the family

- First come, first serve. Limited quantity. Items may vary

- If you have any question, please call 714.751.5805

Gia đình quý vị có bao nhiêu trẻ em? How many kids does your family have?

STAY CONNECTED

Get updates on our fight against cancer.

VIETNAMESE AMERICAN CANCER FOUNDATION

Email: info@vacf.org

Phone: 714.751.5805

17150 Newhope Street, #203

Fountain Valley, CA 92708

QUICK LINKS

  • Facebook
  • YouTube

Vietnamese American Cancer Foundation is a 501 (c)(3) nonprofit organization. Privacy Policy

© 2023 by VACF.org