CANVAS RESEARCH

(CANCER NAVIGATION FOR VIETNAMESE AMERICANS)

Mặc dù ung thư vú là loại ung thư thường gặp nhất ở phụ nữ người Việt, chúng ta lại có rất ít thông tin về những trải nghiệm của những người mắc bệnh. Vì vậy, Hội Ung Thư Việt Mỹ (VACF) kính mời những phụ nữ người Việt vừa được chẩn đoán mắc bệnh ung thư vú tham gia vào chương trình nghiên cứu về hướng dẫn bệnh ung thư dành cho người Mỹ gốc Việt để giúp chúng tôi hiểu thêm về những nhu cầu của quý vị.

NỘI DUNG

GIỚI THIỆU

 • CANVAS được thực hiện với sự hợp tác của Giáo Sư Tiến Sĩ Sora Tanjasiri (UC Irvine), Giáo Sư Tiến Sĩ Tú Uyên Nguyễn (Cal State Fullerton) và Bác Sĩ Tâm Lý Suzie Xuyến Đông Matsuda.

 • CANVAS được tài trợ bởi California Breast Cancer Research Program.

HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU:

 • Trả lời bảng câu hỏi qua điện thoại hoặc online -  nhận phần quà $40 tiền mặt

 • Có thể được mời tham gia phỏng vấn cá nhân qua điện thoại - nhận thêm một phần quà nữa trị giá $40 tiền mặt

 • Phản hồi và đóng góp ý kiến cho chương trình nghiên cứu

AI CÓ THỂ THAM GIA?

 • Bệnh nhân ung thư vú

 • Vừa được chẩn đoán mắc bệnh ung thư vú (trong vòng MỘT NĂM VỪA QUA)

 • Hiện đang trong thời gian điều trị

 • Đọc và viết tiếng Việt hoặc tiếng Anh

CÁCH GHI DANH

 • Ghi danh bằng cách bấm vào nút Ghi Danh phía dưới

 • Emai: info@vacf.org

 • Gọi số: 714.751.5805

BAN NGHIÊN CỨU

Becky Nguyễn,

MPH, MPA

Executive Director, Vietnamese American Cancer Foundation

Sora Tanjasiri, 

DrPH, MPH

Associate Director, Cancer Health Disparities & Community Engagement

Tú Uyên Nguyễn, 

PhD, MPH

Associate Professor in Cal State Fullerton

Suzie Xuyến Đông Matsuda, MSW

Psychologist at Southland Integrated Services, Inc. 

STAY CONNECTED

Get updates on our fight against cancer.

VIETNAMESE AMERICAN CANCER FOUNDATION

Email: info@vacf.org

Phone: 714.751.5805

17150 Newhope Street, #203

Fountain Valley, CA 92708

QUICK LINKS

 • Facebook
 • YouTube

Vietnamese American Cancer Foundation is a 501 (c)(3) nonprofit organization. Privacy Policy

© 2023 by VACF.org