top of page

Sat, Feb 04

|

Vietnamese American Cancer Foundation

Hello, Spring Festival

Đón Xuân Festival Festival de Primavera

Hello, Spring Festival
Hello, Spring Festival

Giờ & Địa Điểm|Time & Location

4 more dates

Feb 04, 2023, 10:00 AM – 12:00 PM

Vietnamese American Cancer Foundation, 17150 Newhope St #203, Fountain Valley, CA 92708, USA

Thông Tin | About the Event

Come join us to celebrate spring, enjoy food, games, mini farmer market, many other activities and get up to date with COVID-19 vaccination!

Kính mời quý vị cùng tham dự để chào mừng mùa xuân, thưởng thức ẩm thực, trò chơi, nhận thực phẩm, nhiều sinh hoạt khác cũng như chích ngừa COVID-19.

¡Únase a nosotros para celebrar la primavera, disfrute de comida, juegos, mini mercadito, muchas otras actividades y póngase al día con la vacunación COVID-19!

Chia Sẻ Tin Tức | Share

bottom of page