top of page

Fri, Mar 25

|

Zoom (điện thoại, máy tính bảng, vi tính)

Thuyết Trình: Bệnh Lao Phổi & Tắc Nghẽn Phổi Kinh Niên

Webinar in Vietnamese: Tuberculosis and Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD)

Thuyết trình đã đóng.
Tham Gia Hoạt Động Khác
Thuyết Trình: Bệnh Lao Phổi & Tắc Nghẽn Phổi Kinh Niên
Thuyết Trình: Bệnh Lao Phổi & Tắc Nghẽn Phổi Kinh Niên

Giờ & Địa Điểm|Time & Location

Mar 25, 2022, 4:00 PM – 6:00 PM PDT

Zoom (điện thoại, máy tính bảng, vi tính)

Thông Tin | About the Event

Kính mời quý vị cùng ghi danh tham dự để tìm hiểu thêm về bệnh lao phổi và tắc nghẽn phổi kinh niên.

Please join us to learn more about tuberculosis and chronic obstructive pulmonary disease.

Chia Sẻ Tin Tức | Share

bottom of page